Op het moment dat Pim zijn contract bij Waterschap Rivierenland tekende, als vakspecialist civiel en bouwkunde, had hij al ruime ervaring met de NLCS. Zijn vorige werkgever, Royal HaskoningDHV, had de tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouwsector namelijk al eerder geadopteerd. “De teamleider met wie ik mijn sollicitatiegesprek had, bleek een groot voorstander van de NLCS”, vertelt Pim. “En terecht, want de NLCS biedt enorm veel mogelijkheden. De grootste is de uniformiteit: we tekenen allemaal volgens dezelfde standaard: intern en extern.”

NLCS biedt eenduidigheid

Viola van Lier is adviseur informatiemanagement bij Waterschap Rivierenland. Ook zij ervaarde direct de voordelen van de NLCS. “Eenduidigheid is wat we als organisatie graag wilden, en de NLCS biedt dat. Het is ideaal om met z’n allen één standaard te gebruiken. Je voorkomt fouten en je werkt efficiënter, om maar eens wat voordelen te noemen. Voorheen moest je eerst goed uitzoeken wat de tekenaar met zijn ontwerp bedoelde. Of: je dácht te weten wat hij bedoelde, maar later bleek het toch anders te zijn. Dat is met de NLCS verleden tijd.”

Bedrijfsbrede acceptatie

Eenmaal om, zette Waterschap Rivierenland resoluut koers richting een bedrijfsbrede acceptatie van de NLCS. Er werd een team opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakdisciplines Bouwkunde & Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek en de afdeling Wegen Waterbouw. “Met z’n drieën zijn we vraagbaak en beheren we bijvoorbeeld de NLCS-bibliotheek”, legt Pim uit. “Die voorziet in veel basissymbolen, maar we werken daarnaast graag met eigen objecten en symbolen. Voor dijkpalen, pijlschalen, keerwanden … noem maar op. We gebruiken zelfs objecten met het logo van het waterschap erop. Zo werk je via de NLCS uniform, maar kun je niettemin je eigen identiteit behouden.”
Viola: “We hebben in de loop der tijd onze eigen templates ontwikkeld, waarin we een heleboel zaken standaard hebben verwerkt. Metadata, kaders, tekenschalen… het zit er allemaal in. Dat bespaart opnieuw veel tijd. We noemen het ook wel NLCS+: je neemt al bij de start van je ontwerp een voorsprong in tijd.”

Aansluiten op BIM

Een ander voordeel van de NLCS is voor Pim en Viola de mogelijkheid om extra informatie in je tekening op te nemen. “Daarmee sluiten we aan op de BIM-werkwijze, waar we in de toekomst mogelijk bij aan willen sluiten. BIM is een containerbegrip, dat veel verder gaat dan een 3D-bouwmodel. We voorzien vrijwel alle NLCS-tekeningen van meta-informatie, zoals projectafspraken, typeringen, niveaus van detailinformatie, integraties van GIS-pakketten, enzovoorts. De NLCS is een prima standaard om je BIM-ambities mee te verwezenlijken. Niet voor niets is het beheer van de NLCS overgenomen door het BIM Loket.”

Goede ondersteuning

Om goed conform de NLCS te kunnen werken, maakt Waterschap Rivierenland gebruik van InfraCAD. “We wilden de NLCS continuïteit geven. Daar hoort professionele ondersteuning bij”, vindt Viola. Pim legt uit dat InfraCAD aan alle wensen voldoet. “InfraCAD is overzichtelijk, zit logisch in elkaar en heeft een heldere structuur. Een paar keer oefenen is in principe genoeg om er zelfstandig mee te kunnen werken. En anders is er altijd nog de digitale handleiding, én de actieve community van de mensen van CAD Accent, de producent van de software. Het aantal handige functies in InfraCAD is groot. Neem alleen al zoiets als het toepassen van de NLCS in al je tekeningen, maar ook het aanbrengen van hoogtematen, het inladen van KLIC-meldingen, het in het goede formaat verwerken van BGT-informatie, enzovoorts.”

Breed draagvlak

Een breed draagvlak is volgens Pim en Viola een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle integratie van de NLCS. Viola: “Daarom hebben we ook teamleiders en projectleiders meegenomen in de overleggen. Je moet namelijk wél ruimte creëren om met de NLCS te gaan werken. In de waan van de dag kan dat nog wel eens lastig zijn. Maar je zult zien: als je als organisatie het oefenen met de NLCS faciliteert, verdien je die investering in tijd snel terug. Als je daarnaast blijft uitleggen waaróm de NLCS een verrijking van je organisatie is, verdwijnt de koudwatervrees snel genoeg. We leven in een wereld die steeds datagedrevener is, we wisselen met zijn allen meer en meer informatie uit. De NLCS is een middel om daar structuur in aan te brengen.”

Gegarandeerd succes

Pim besluit: “De NLCS is voor veel partijen al common sense, overheden hebben het aanleveren van ontwerpen in NLCS-formaat zelfs al verplicht gesteld. Ik denk dat op den duur iedereen overstapt, ook de kleinere projectbureaus. En waarom ook niet? Het is niet zo dat het per se anders móet, maar het kán anders. Beter. Als dat besef er eenmaal is, gaat de NLCS gegarandeerd succes opleveren.”

Waterschap Rivierenland

‘Het rivierengebied is een van de mooiste gebieden van Nederland’, vindt men bij Waterschap Rivierenland. Deze organisatie zorgt in dat gebied voor schoon, voldoende water, veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Daarnaast beheert het waterschap polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Waterschap Rivierenland hanteert in alles wat ze doet haar drie belangrijke kernwaarden: bekwaam, betrokken en betrouwbaar.

OTAR 2019-01 NLCS Waterschap Rivierenland

NLCS

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, wegen waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Gerelateerde berichten

Kerkhoff Engineering

This Canadian engineering and design firm says AGACAD’s software for modelling precast concrete elements in Revit has halved...

Bela Design Building

BELA DESIGN BUILDING of Australia are BIM professionals offering building design and modelling, engineering expertise, and CNC services...

Rihter

This Slovenia-based international producer of prefabricated buildings says the ever-evolving advanced technology in AGACAD’s Wood Framing suite and...

Mott MacDonald

Mott MacDonald’s Sydney team achieved outstanding results for a major infrastructure project by using AGACAD’s Cut Opening software...

Hanssen

Automation of shop drawings with AGACAD’s Smart Assemblies, a BIM solution for Revit, has given this Western Australian...

NDY Malaysia

This regional office of a major engineering consultancy which does a lot of MEP work was struggling with...

Smith Brothers

This South Australian MEP contractor bought AGACAD’s MEP Hangers to do clash-free construction grade design work. They found...

NIRAS A/S

After achieving impressive efficiency gains for its building operations in Denmark, this leading Scandinavian engineering consultancy now plans...