Inmiddels werken zo’n 30 medewerkers met de NLCS, via het programma InfraCAD. Daarin komen beide werelden samen. “Het werkt veel flexibeler dan velen hadden verwacht”, aldus manager civiel Anton van Alphen.

Binnen de Drechtsteden vervullen zes gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) samen verschillende overheidstaken (zie kader). Het ingenieursbureau werkt sinds 2014 volgens de NLCS, de Nederlandse CAD Standaard. Voor Anton van Alphen is het duidelijk dat de NLCS voor eenduidigheid in civiele tekeningen zorgt: “We hadden hier al een aantal jaren een sterke behoefte aan standaardisering van tekeningen. De NLCS bleek de richtlijn die we zochten. Toen we vorig jaar onze ICT-omgeving moderniseerden, konden we er ook daadwerkelijk mee gaan werken. Nu maken we al onze bestektekeningen volgens deze landelijke richtlijn.”

Eenduidigheid

Werken volgens de NLCS zorgt volgens Van Alphen voor veel gemak, want tekeningen zijn nu veel gemakkelijker overdraagbaar: “Intern, maar ook extern ontstaan er veel minder misverstanden dan voorheen. De standaardisering is voor alle partijen goed. Als ingenieursbureau willen we graag met een eenduidig product naar buiten treden. En we dragen effectief digitale bestanden over zónder dat er informatie verloren gaat. De kans op fouten neemt daardoor af en de faalkosten worden geminimaliseerd. Voorheen drukten de meeste tekenaars toch graag een eigen stempel op hun ontwerp, met als gevolg dat het een ander soms veel tijd en energie kostte om met die betreffende tekening verder te werken. Dankzij de NLCS praat je nu allemaal over hetzelfde.”

DE BELANGRIJKSTE MEERWAARDE IS DE UNIFORMITEIT

Twijfels verdwijnen

Toch was er vooraf best wat scepsis over de nationale tekenstandaard. “Een aantal collega’s had best wat twijfels. Ze hadden verwacht dat de NLCS niet flexibel genoeg zou zijn en dat veel zaken onveranderbaar ingesteld zouden moeten worden. Dat bleek reuze mee te vallen. Daarom denk ik dat deze ontwikkeling verder gaat. Ik zie in de toekomst voor onze sector de NLCS en BIM (Bouw Informatie Model) dichter naar elkaar toe bewegen, naar een constructie waarin alle technische afspraken, omschrijvingen, hoeveelheden, aanduidingen enzovoorts worden ondergebracht in één tekening, waarmee we allemaal werken: van ontwerp tot realisatie.”

Eigen identiteit

Om NLCS-conforme tekeningen te maken, koos Drechtsteden voor het programma InfraCAD van CAD Accent uit Oss. “Daar hebben we goed en lang over nagedacht”, licht Van Alphen toe. “We hebben met verschillende tekenaars aan tafel gezeten en onszelf de vraag gesteld: wat zijn onze wensen? Daar kwam uit dat we behoefte hebben aan een gebruiksvriendelijk pakket dat eenvoudig aan AutoCAD te koppelen is en qua indelingen goed bewerkbaar is. Vervolgens zijn we een pilot gestart en eigenlijk waren we het er snel én unaniem over eens dat InfraCAD het beste op onze wensen aansloot. Het programma is in alle opzichten heel gebruiksvriendelijk. Bibliotheken zijn logisch opgebouwd en je kunt veel van je eigen blocks onderbrengen. Dat was voor ons van belang, want we wilden onze eigen ‘handtekening’ handhaven. We hebben het allemaal in InfraCAD onder kunnen brengen. We tekenen volgens de NLCS als het gaat om de technische inrichting, maar dan wél in onze eigen identiteit.”

Vooroplopen

Inmiddels werken ruim dertig collega’s met InfraCAD. Ter voorbereiding daarop volgden zij meerdere trainingen bij CAD Accent. “Daar zijn we eind 2014 mee gestart. We zien onszelf als een ingenieursbureau dat graag vooroploopt en daar horen goede scholing en voorbereiding bij. We willen dat iedereen het juiste kennisniveau bereikt. Daar zit overigens meteen een van de meerwaarden van CAD Accent: het kennisniveau is voor elk van onze medewerkers verschillend, maar CAD Accent is daar goed en professioneel op ingesprongen. Uit de eerste groep hoorde ik dat sommigen meer verdieping hadden verwacht, specifieker gericht op onze werkomgeving en dieper de materie in. Daar hebben de trainers van CAD Accent meteen op ingestoken, waardoor het niveau daarna echt op maat was. Ik zie aan mijn collega’s dat ze erg veel geleerd hebben.”

De Drechtsteden

De Drechtsteden is een overheidsorganisatie waarin zes gemeenten vertegenwoordigd zijn: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Samen vormen ze een aaneengesloten stedelijk gebied aan de zuidrand van de Randstad. Er wonen zo’n 270.000 inwoners. De Drechtsteden vormen een knooppunt van water, spoor en wegen tussen Rotterdam, Breda en Antwerpen. Bij het ingenieursbureau werken (inclusief flexibele schil) ruim 80 medewerkers die zich bezighouden met het optimaliseren van de infrastructuur, de inrichting van de openbare ruimte en het beheer en onderhoud van vastgoed.

OTAR 2015-07 NLCS Drechtsteden

Nieuw: InfraCAD 6.0

Onlangs is een nieuwe versie van InfraCAD verschenen: 6.0. Hiermee is het mogelijk om netwerklicenties te lenen van de server, waardoor licenties veel flexibeler kunnen worden ingezet. Verder is InfraCAD CE geïntroduceerd, een toepassing om landmeetkundige gegevens eenvoudig te verwerken naar een AutoCAD tekening volgens de NLCS of elke andere gewenste standaard. Tevens biedt InfraCAD CE een krachtige set gereedschappen voor Civil 3D waaronder een koppeling voor het importeren van AHN2 hoogtebestanden. Tot slot is InfraCAD Lite de nieuwe naam geworden van InfraCAD SE, een standalone oplossing voor het verwerken van KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) meldingen.

Gerelateerde berichten

Kerkhoff Engineering

This Canadian engineering and design firm says AGACAD’s software for modelling precast concrete elements in Revit has halved...

Bela Design Building

BELA DESIGN BUILDING of Australia are BIM professionals offering building design and modelling, engineering expertise, and CNC services...

Rihter

This Slovenia-based international producer of prefabricated buildings says the ever-evolving advanced technology in AGACAD’s Wood Framing suite and...

Mott MacDonald

Mott MacDonald’s Sydney team achieved outstanding results for a major infrastructure project by using AGACAD’s Cut Opening software...

Hanssen

Automation of shop drawings with AGACAD’s Smart Assemblies, a BIM solution for Revit, has given this Western Australian...

NDY Malaysia

This regional office of a major engineering consultancy which does a lot of MEP work was struggling with...

Smith Brothers

This South Australian MEP contractor bought AGACAD’s MEP Hangers to do clash-free construction grade design work. They found...

NIRAS A/S

After achieving impressive efficiency gains for its building operations in Denmark, this leading Scandinavian engineering consultancy now plans...