Werkvoorbereider Dennis Loogman is binnen BK ingenieurs één van de ‘early adopters’ van de NLCS. Hij vertelt dat de behoefte aan structuur en eenduidigheid in tekeningen een van de belangrijkste redenen was. “De herkenbaarheid van de tekeningen, de structuur die je in al die informatie kunt aanbrengen: dat is gewoon in orde. Tekeningen zijn volgens een vaste logica opgebouwd en daardoor perfect overdraagbaar. Dat maakt het samenwerken met collega’s en andere partijen een stuk aangenamer.”

Op weg geholpen

De implementatie van de NLCS was niet zomaar voor elkaar. Verschillende collega’s in het vakteam Civiel hadden bijvoorbeeld moeite om de oude standaard los te laten. “Zij hanteerden sinds jaar en dag onze interne standaard. Ik heb in het begin veel gefronste wenkbrauwen gezien, maar na een paar maanden waren die verdwenen. Onze truc? Gewoon doen. We hebben elkaar echt op weg geholpen. Daardoor ging het eigenlijk vanzelf en ervoeren alle collega’s de NLCS al snel als heel positief.”

Hand van de kunstenaar

De belangrijkste meerwaarde van één tekenstandaard is wat Dennis Loogman betreft de uniformiteit. “De overdraagbaarheid van de tekeningen speelt een rol, maar ook onze uniforme uitstraling naar buiten toe. Dat is belangrijk, zeker omdat we vanuit verschillende vestigingen werken. Daarnaast werkt de NLCS gewoon prettig. De grote bibliotheek, de beschikbare tools, de duidelijkheid in lagen, lijnen, symbolen… Je zou kunnen denken dat een standaard manier van tekenen je in je vrijheid beperkt, maar dat is niet zo. De hand van de kunstenaar is nog steeds zichtbaar.”

Meer werkvreugde

Volgens Loogman leidt de uniforme manier van tekenen tot verschillende praktische voordelen. “Je werkt sneller, waardoor je simpelweg manuren bespaart. Ook de kans op faalkosten is kleiner: het is duidelijk wat de maker van een tekening wil vertellen. Wat me op een volgend voordeel brengt: werk- vreugde. Waar je voorheen steeds tegen dezelfde zaken aanliep bij het interpreteren van een tekening, kun je nu meteen de aan de slag.”

Gebruiksvriendelijke software

Om goed met de NLCS te kunnen werken, kozen Dennis en zijn collega’s aanvankelijk voor een gratis toolbox. “Daar zaten prima dingen in, maar gebrek aan continuïteit en ondersteuning vormden een probleem. We zijn vrij snel overgestapt op InfraCAD. Daar werkten we al mee voor het verwerken van KLIC-meldingen, en na een kort onderzoek bleek dat InfraCAD ook voor de NLCS compleet en gebruiksvriendelijk was.”

DE BELANGRIJKSTE MEERWAARDE IS DE UNIFORMITEIT

Bedrijfsbrede implementatie

Na een tijdje stelden de civiele tekenaars van BK ingenieurs voor om ook vakteam Bodem te laten overstappen op de NLCS. “Een logische stap, maar niet iedereen zag meteen de meerwaarde”,vertelt Loogman. “Andere afdelingen werkten met hun eigen standaard, en destijds kwam het tekenen conform de NLCS in uitvragen nog maar weinig ter sprake. Toen opdrachtgevers vaker met tekeningen gingen werken, gebaseerd op de NLCS, kregen de tekenaars van onze afdelingen er automatisch meer en meer mee te maken.”

Positieve flow

In de ‘interne overtuigingstocht’ trok BK ingenieurs op met CAD Accent, de leverancier van InfraCAD. “We zaten in een positieve flow en wilden die niet doorbreken door te lang te wachten. De mensen van CAD Accent hebben in een presentatie hun visie op de NLCS gegeven; dat bleek voor veel van onze collega’s het benodigde zetje. Toen we ook nog eens de milieutechnische tekenbibliotheek van de oude standaard konden omzetten naar de NLCS-structuur, ontstond er enthousiasme.”

Kwaliteitsslag

Anno 2018 ziet Loogman grote verschillen ten opzichte van de werkwijze van vijf jaar geleden. “Met name de kwaliteitsslag valt me nog iedere dag op. De standaardkwaliteit van onze tekeningen is structureel hoger, onze ontwerpen zijn duidelijker en uniformer. Daarnaast is de interne samenwerking tussen onze afdelingen honderd procent verbeterd, net als de uitwisselbaarheid van tekeningen met klanten en externe partijen.”

Toekomst: 3D

De volgende fase is wat Dennis betreft de toepassing van de NLCS in 3D-tekenwerk. “De NLCS is in zijn benaming een 2D-tekenstandaard, maar in feite gaat het veel verder dan dat. Je kunt al heel veel elementen en informatie in 3D-ontwerpen verwerken; denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op GIS-gebied. Ik verwacht er veel van. Hoe het er precies uit gaat zien, dat weet ik niet, want de technologische ontwikkeling gaat zo snel. Maar ik geloof in de NLCS als toekomstbestendige standaard.”

Over BK ingenieurs

BK ingenieurs is een allround advies- en ingenieursbureau met tien vestigingen. Acht ervan bevinden zich in Nederland, met het hoofdkantoor in IJmuiden. Verder opereert het bedrijf vanuit België en Curaçao. Er werken ruim 200 medewerkers, die zich iedere dag inzetten voor het bedrijfsmotto: ‘Samen werken aan morgen’.

OTAR 2018-01 NLCS BK Ingenieurs

NLCS

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, wegen waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Gerelateerde berichten

Kerkhoff Engineering

This Canadian engineering and design firm says AGACAD’s software for modelling precast concrete elements in Revit has halved...

Bela Design Building

BELA DESIGN BUILDING of Australia are BIM professionals offering building design and modelling, engineering expertise, and CNC services...

Rihter

This Slovenia-based international producer of prefabricated buildings says the ever-evolving advanced technology in AGACAD’s Wood Framing suite and...

Mott MacDonald

Mott MacDonald’s Sydney team achieved outstanding results for a major infrastructure project by using AGACAD’s Cut Opening software...

Hanssen

Automation of shop drawings with AGACAD’s Smart Assemblies, a BIM solution for Revit, has given this Western Australian...

NDY Malaysia

This regional office of a major engineering consultancy which does a lot of MEP work was struggling with...

Smith Brothers

This South Australian MEP contractor bought AGACAD’s MEP Hangers to do clash-free construction grade design work. They found...

NIRAS A/S

After achieving impressive efficiency gains for its building operations in Denmark, this leading Scandinavian engineering consultancy now plans...